LED - HI LED光源

 HI-DR 標準環型光系列

 HI-DR 標準環型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DR3210
外徑32 / 內徑10
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 1.7W
HI-DR4218
外徑42 / 內徑18
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 2.1W
HI-DR5028
外徑50 / 內徑28
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 3.2W
HI-DR6736
外徑67 / 內徑36
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 6.8W
HI-DR9050
外徑90 / 內徑50
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 12W
HI-DR12060
外徑120 / 內徑60
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 18W

HI-DR 0角度環型光系列 - 適合平面非反光物品拍攝 -
HI-DR 0角度環型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DR7035
外徑70 / 內徑35
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 6.4W

HI-LDR 低角度環型光系列
HI-LDR 低角度環型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-LDR4822
外徑48 / 內徑22
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 2.8W
HI-LDR7448
外徑74 / 內徑48
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 5.8W
HI-LDR10068
外徑100 / 內徑68
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 5.8W
HI-LDR14090
外徑140 / 內徑90
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 18W

HI-FDR 90度環型光系列
HI-FDR 90度環型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-FDR8454
外徑84 / 內徑54
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 2.9W
HI-FDR12292
外徑122 / 內徑92
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 4.4W
HI-FDR156108
外徑156 / 內徑108
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 5.8W
 
HI-MR 低價位環型光系列
HI-MR 低價位環型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-MR9060W
外徑90 / 內徑60
白W
15V / 6W
HI-MR9060WS
外徑90 / 內徑60
白W
15V / 6W
※調光功能內建,不需另購調光器       ※WS款式可分區點亮(1/4圓)

HI-PR 低角度無陰影環光系列 - 適合中大型凹凸物品表面拍攝 -
HI-PR 低角度無陰影環光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-PR6941
外徑69 / 內徑41
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 1.2W
HI-PR9058
外徑90 / 內徑58
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 1.4W
HI-PR136108
外徑136 / 內徑108
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 2.2W
 
HI-DB 條型光系列
HI-DB 條型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DB6021
長60 / 寬21
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 2.2W
HI-DB11021
長1100 / 寬21
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 4.4W
HI-DB16021
長160 / 寬21
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 6.5W
HI-DB21021
長210 / 寬21
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 8.7W
HI-DB26021
長260 / 寬21
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 11W
HI-DB31021
長310 / 寬21
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 13W
 ※ 可訂製4方向回字型燈源 
 
HI-ADM 面型光系列
HI-ADM 面型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-ADM3030
長30 / 寬30
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 2.2W
HI-ADM3060
長30 / 寬60
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 4.4W
HI-ADM3090
長30 / 寬90
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 6.5W
HI-ADM30120
長30 / 寬120
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 8.6W
HI-ADM6060
長60 / 寬60
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 8.7W
HI-ADM6090
長60 / 寬90
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 13W
HI-ADM60120
長60 / 寬120
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 17W
HI-ADM9090
長90 / 寬90
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 13W
HI-ADM120120
長120 / 寬120
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 23W
HI-ADM150150
長150 / 寬150
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 25W
HI-ADM200200
長200 / 寬200
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 28W
 
HI-IFV 外同軸光系列
HI-IFV 外同軸光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-IFV20
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 1.5W
HI-IFV34
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 3.9W
HI-IFV40
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 4.4W
HI-IFV50
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 8.7W
HI-IFV70
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 18W
HI-IFV100
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 34W
HI-IFV130
-
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 62W
 
HI-DO 低角度籠罩型- 適合小型凸起物品表面拍攝 -
HI-DO 低角度籠罩型
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DO5411
外徑54 / 內徑11
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 4.4W
 
 HI-DO 籠罩型光系列
HI-DO 籠罩型光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DO8454
外徑84 / 內徑54
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 92W
HI-DO12292
外徑122 / 內徑92
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 170W
HI-DO156108
外徑156 / 內徑108
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 255W
HI-ADO8454
外徑84 / 內徑54
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 157W
HI-ADO12292
外徑122 / 內徑92
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 265W
HI-ADO156108
外徑156 / 內徑108
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 450W
  
HI-LV ML-HLV-1W/3W 同軸光系列
 HI-LV ML-HLV-1W/3W 同軸光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-LV14
直徑14
紅R 藍B 綠G 白W
12V / 0.3W
HI-HLV1W
直徑14
紅R 藍B 綠G 白W
3.5V / 1W
HI-HLV3W
直徑24
紅R 藍B 綠G 白W
3.7V / 3W
同軸光專用調光器(類比控制)
【調光器型號】
【 旋 鈕 】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-PP-LV-14
1CH-單調單控
紅R 藍B 綠G 白W
LV14同軸光專用
HI-PP-HLV-1W
1CH-單調單控
紅R 藍B 綠G 白W
1W同軸光專用
HI-PP-HLV-3W
1CH-單調單控
紅R 藍B 綠G 白W
3W同軸光專用
 ※同軸LED因電流值不同,「各顏色」調光器均須一對一專用,不可混搭使用,以免燒毀同軸LED燈
※貴客戶購買本「同軸光專用」調光器時,請告知所使用的LED燈型號,本公司會協助選配 
 
HI IR紅外光系列
HI IR紅外光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DR6736-IR
外徑67 / 內徑54
IR 紅外線光850或940
12V / 3.9W
HI-DR9050-IR
外徑90 / 內徑50
IR 紅外線光850或940
12V / 7.7W
HI-DR14090-IR
外徑140 / 內徑90
IR 紅外線光850或940
12V / 10W
HI-LDR4822-IR
外徑48 / 內徑22
IR 紅外線光850或940
12V / 1.9W
HI-LDR7448-IR
外徑74 / 內徑48
IR 紅外線光850或940
12V / 3.9W
HI-LDR10068-IR
外徑100 / 內徑68
IR 紅外線光850或940
12V / 7.2W
HI-IFV40-IR
-
IR 紅外線光850或940
12V / 4.4W
HI-IFV50-IR
-
IR 紅外線光850或940
12V / 5.8W
 
HI UV紫外光系列
HI UV紫外光系列
【 型 號 】
【尺寸(mm)】
【可選顏色】
【 規 格 】
HI-DR6736-UV
外徑67 / 內徑54
UV紫外線光365或405
12V / 4W
HI-DR9050-UV
外徑90 / 內徑50
UV紫外線光365或405
12V / 5W
HI-DR12060-UV
外徑120 / 內徑54
UV紫外線光365或405
12V / 10W
HI-LDR4822-UV
外徑48 / 內徑22
UV紫外線光365或405
12V / 3.9W
HI-LDR7448-UV
外徑74 / 內徑48
UV紫外線光365或405
12V / 3W
HI-IFV34-UV
-
UV紫外線光365或405
12V / 4W
HI-IFV40-UV
-
UV紫外線光365或405
12V / 4.4W
HI-IFV50-UV
-
UV紫外線光365或405
12V / 8.7W
 

HI PP類比控制式 調光器系列
 HI PP類比控制式 調光器系列
【 型 號 】
【 規 格 】
【 輸 出CHANNEL 】
HI-PP-12V12W-1
12W電壓調光
1CH單旋鈕-單輸出
HI-PP-12V12W-2
12W電壓調光
2CH單旋鈕-雙輸出
HI-PP-12V18W-1
18W電壓調光
1CH單旋鈕-單輸出
HI-PP-12V18W-2
18W電壓調光
2CH單旋鈕-雙輸出
HI-PP-12V24W-2
24W電壓調光
2CH雙旋鈕-雙輸出
HI-PP-12V24W-2WS
24W電壓調光
2CH雙旋鈕-雙輸出 I/O
HI-PP-12V28W-4
28W電壓調光
4CH四旋鈕-四輸出
HI-PP-12V28W-4WS
28W電壓調光
4CH四旋鈕-四輸出 I/O
 
 
HI-PD 數位控制式 調光器系列
HI-PD 數位控制式 調光器系列
 
   
 
 CHANNEL 
HI-PD-12V18W-1
18W電壓調光RS232
1CH輸出
HI-PD-12V18W-1WS
18W電壓調光RS232/閃頻
1CH輸出
HI-PD-12V35W-1
35W電壓調光RS232
1CH輸出
HI-PD-12V35W-1WS
35W電壓調光RS232/閃頻
1CH輸出
HI-PD-12V35W-2
35W電壓調光RS232
2CH輸出
HI-PD-12V35W-2WS
35W電壓調光RS232/閃頻
2CH輸出
HI-PD-12V60W-4
60W電壓調光RS232
4CH輸出
HI-PD-12V60W-4WS
60W電壓調光RS232/閃頻
4CH輸出
HI-PD-12V75W-4
75W電壓調光RS232
4CH輸出
HI-PD-12V75W-4WS
75W電壓調光RS232/閃頻
4CH輸出
HI-PD-12V100W-4
100W電壓調光RS232
4CH輸出
HI-PD-12V100W-4WS
100W電壓調光RS232/閃頻
4CH輸出
HI-PD-24V60W-4R4
60W電壓調光RS485
4CH輸出
回上頁

台灣鏡向光學有限公司

地址:10008 台北市中正區重慶南路一段83號6樓

電話:02-66377500