Parallel Lighting - TD 平行光源

Parallel Lighting - TD 平行光源
 
遠心光源/平行光源
TD系列平行光源與雙側遠心鏡頭搭配使用,能夠消除散射型背光源產生的邊界模糊!
去除漫社所造成邊緣位置的不確定性!
有助於提高零件外形的尺寸量測精度!
 
 
 
 
 

 
 
 
回上頁

台灣鏡向光學有限公司

地址:10008 台北市中正區重慶南路一段83號6樓

電話:02-66377500